Contact Log-in

Privacy beleid

Hier vindt u ons privacy beleidI.R. hecht waarde aan het respecteren en beschermen van uw persoonlijke levenssfeer. Ons privacy beleid is bondig toegelicht. Vragen over ons privacybeleid kunnen aan ons worden gericht via onze contact pagina.


 Welke informatie verkrijgt I.R. van u ?

U kunt onze website bezoeken en de meeste van onze diensten gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of enige persoonlijke informatie aan ons te openbaren. Er zijn echter een paar gevallen waar we persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen om bestellingen uit te voeren of om klachten te verwerken. Wanneer u een van onze sites te bezoekt, zal onze web server automatisch anonieme informatie (zoals IP-adres, timestamp van het bezoek, URL-adres en zoektermen)  ontvangen en opnemen in een digitaal log . Wij gebruiken deze anonieme gebruikers informatie als statistieken om de toepassing van regionale reklame onze diensten in het algemeen verbeteren.


Zijn er derden partijen die deze privacy gegevens informatie van I.R. ontvangen ?

We delen geen informatie over u, als individu, of uw bezoeken aan onze websites. I.R. zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen of openbaar maken als klantenlijsten aan iedereen. Noch zullen wij enige andere persoonlijk identificeerbare informatie over u delen met derden. Als I.R. wordt overgenomen door een ander bedrijf door fusie of aankoop van haar aandelen of alle, of vrijwel al haar activa, zullen we de informatie met de overnemende vennootschap delen.

Andere adverteerders of advertentie diensten kunnen cookies of web browser informatie verkrijgen, maar deze informatie wordt niet gedeeld met I.R. en dit is ook geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Voor registranten van domeinnamen:

Bij domeinnaam registraties zullen de volledige administrative contactgegevens worden weergegeven in de overeenkomstige domeinnaam whois. Afhankelijk van de aard van de domeinnaam kunnen uw contactgegevens verborgen worden.

 Welke veiligheids maatregelen zijn in gebruik voor de bescherming van uw informatie ?

I.R. gebruikt beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door de industrie standaard firewall-en wachtwoordbescherming. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijzigingen. Alleen bepaalde werknemers hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt.

 Over I.R.   Algemene informatie   Privacy beleid   Algemene voorwaarden    © 2009 - 2015 I.R.  Corp. Alle rechten voorbehouden.